Home
Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg
Kuiperweg 17A 17B 17C,
6037 NL Kelpen Oler
Anita Janssen
T. +31 (0)6 20 11 23 66
contact
 
 
 
 

Wie zijn wij

Volg de activiteiten op onze facebookpagina van Zorghoeve De Port
bekijk de activiteiten

 

Cliëntenraad

Net als ieder andere zorginstelling heeft Zorghoeve De Port ook een cliëntenraad.
De cliëntenraad heeft als doel het welzijn van alle cliënten te waarborgen c.q. te verbeteren binnen de condities die gegeven zijn. Als Cliëntenraad vertegenwoordigen wij u als client en denken wij met de directie van Zorghoeve De Port mee over allerlei zaken die gevolgen hebben voor u als client.
Volgens de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad adviesbevoegdheid die gevraagd en ongevraagd kan worden gegeven. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, maar wél met de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op Zorghoeve De Port zijn aangewezen.
Iedere afdeling binnen de Zorghoeve de Port ( Blauw, groen, wit en de dagopvang) heeft een afvaardiging in de cliëntenraad zitten. Leden van de cliëntenraad dienen een relatie te hebben met de client die zij vertegenwoordigen. Over het algemeen is dit een familielid. Wij hebben ongeveer 3 à 4 keer per jaar overleg. Tijdens dit overleg kijken wij vanuit de kant van de cliënten naar de zorgverlening geleverd door De Port. Naast de zorgverlening kijken we ook naar het beleid, kwaliteit en de plannen voor de toekomst. Wij overleggen dit voor zowel voor de dagopvang als de 24 uurs zorg.
Minimaal 1 keer per jaar organiseren wij samen met directie van Zorghoeve De Port een bijeenkomst voor alle vertegenwoordigers van de cliënten. Een terugkomende activiteit is het midzomer feest. Tijdens deze bijeenkomst(en) wordt naast de ontmoeting, een informatief onderwerp betreffende dementie gepresenteerd maar er wordt ook de gelegenheid geboden tot gesprek en discussie.
De notulen van de cliëntenraad vergaderingen zijn gearchiveerd en opgeslagen bij Zorghoeve De Port. Op verzoek zijn deze notulen in te zien. Daarnaast kunt U altijd contact opnemen met een van de leden van de Cliëntenraad.
Zonder U input kan de cliëntenraad niet optimaal functioneren, dus voel U vrij om contact met ons op te nemen.
Namens de cliëntenraad

Anita Janssen

Directrice / verpleegkundige

Maud Coolen

Manager i.o. / verpleegkundige

Team Zorghoeve De Port

 

 
 
Binnen kijken bij Zorghoeve De Port 24-uurs zorg